Dokumenty szkolne

Dokument Pliki do pobrania
Zakres ubezpieczenia 2023/2024 zakres ubezpieczenia (pdf)
Informacje o ubezpieczeniu 2023/2024 ubezpieczenie (pdf)
Regulamin szafek uczniowskich regulamin szafek uczniowskich (format pdf)
Harmonogram roku szkolnego 2023/2024 harmonogram (pdf)
Podręczniki na rok szkolny 2023/2024 podreczniki (format pdf)
Informacje o ubezpieczeniu 2022/2023 Ubezpieczenie 2022/2023
Zakres ubezpieczenia (1)
Zakres ubezpieczenia (2)
Statut Zespołu Szkół nr 6 statut_zespolu.pdf
Statut Technikum nr 6 statut_technikum.pdf
Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 statut_szkoly_branzowej.pdf
Program wychowawczo – profilaktyczny program_wychowawczo_profilaktyczny.pdf
Procedura postępowania z nieobecnościami procedura_postepowania_z_nieobecnosciami (pdf)
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego procedura_zwolnien_wf.pdf
Regulamin Rady Pedagogicznej regulamin_rady_pedagogicznej.pdf
Regulamin Rady Rodziców regulamin_rady_rodzicow.pdf
Regulamin Samorządu Uczniowskiego regulamin_samorzadu_uczniowskiego.pdf
Regulamin porządkowy regulamin_porzadkowy.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rodo.pdf
Kodeks ucznia kodeks_ucznia.pdf
Regulamin organizacji kształcenia na odległość zajecia_zdalne (pdf)
Regulamin stypendialny regulamin_stypendialny.pdf
wniosek_stypendium_nauka.pdf
wniosek_stypendium_sportowe.pdf
Konto Rady Rodziców
84 1050 1214 1000 0090 8071 0826