Dokumenty 2020/2021

Dokument Pliki do pobrania
Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii covid19_zarzadzenie_2020_08_31.pdf
covid19_regulamin_2020_09_01.pdf
2020_10_19_zasady_zdalnego.pdf
2020_10_19_zmiana_organizacji_realizacji_zadan_szkoly.pdf
Harmonogram roku szkolnego i terminy spotkań z rodzicami harmonogram_2020_08_28.pdf
Podręczniki dla uczniów technikum czteroletniego
(po gimnazjum i klasy starsze)
podreczniki_2020_07_24_czteroletnie.pdf
Podręczniki dla uczniów technikum pięcioletniego
(po szkole podstawowej)
podreczniki_2020_07_24_piecioletnie.pdf
Informacje o ubezpieczeniu 2020/2021 ubezpieczenie_2021_02_09.pdf
Ubezpieczenie - instrukcja zgłoszenia szkody ubezpieczenie_instrukcja_zgloszenia_2021_02_09.pdf
Statut Zespołu Szkół nr 6 statut_zespolu_2019_12_01.pdf
Statut Technikum nr 6 statut_technikum_2020_01_28.pdf
Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 statut_branzowej_2020_01_28.pdf
Program wychowawczo – profilaktyczny dok1_program_wychowawczo_profilaktyczny_2019_12_01.pdf
Regulamin stypendialny regulamin_stypendialny_2019_12_01.pdf wniosek_stypendium_nauka_2017_08_14.pdf
wniosek_stypendium_sportowe_2017_08_14.pdf
Procedura postępowania z nieobecnościami dok3_procedura_postepowania_z_nieobecnosciami_2019_12_01.pdf
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego dok4_procedura_zwolnien_wf_2019_12_01.pdf
Regulamin porządkowy dok5_regulamin_porzadkowy_2019_12_01.pdf
Regulamin Rady Pedagogicznej dok6_regulamin_rady_pedagogicznej_2019_12_01.pdf
Regulamin Rady Rodziców dok7_regulamin_rady_rodzicow_2019_12_01.pdf
Regulamin Samorządu Uczniowskiego dok8_regulamin_samorzadu_uczniowskiego_2019_12_01.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rodo_2020_09_01.pdf
Kodeks ucznia kodeks_ucznia_2019_08_31.pdf
Procedura organizacji zawodów zawody_2017_08_14.pdf
Konto Rady Rodziców
84 1050 1214 1000 0090 8071 0826