Dokumenty 2021/2022

Dokument Pliki do pobrania
Regulamin organizacji kształcenia na odległość zajecia_zdalne (pdf)
Harmonogram roku szkolnego 2021/2022 i terminy spotkań z rodzicami harmonogram.pdf
Podręczniki dla technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej) podreczniki_2021_piecioletnie.pdf
Podręczniki dla technikum czteroletniego (po gimnazjum) podreczniki_2021_czteroletnie.pdf
Informacje o ubezpieczeniu 2021/2022 ubezpieczenie_48zl_2021_10_14.pdf
Ubezpieczenie - Instrukcja zgłoszenia roszczenia ubezpieczenie_zgloszenie_2021_09_22.pdf
Statut Zespołu Szkół nr 6 statut_zespolu.pdf
Statut Technikum nr 6 statut_technikum.pdf
Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 statut_szkoly_branzowej.pdf
Program wychowawczo – profilaktyczny program_wychowawczo_profilaktyczny.pdf
Procedura postępowania z nieobecnościami procedura_postepowania_z_nieobecnosciami.pdf
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego procedura_zwolnien_wf.pdf
Regulamin Rady Pedagogicznej regulamin_rady_pedagogicznej.pdf
Regulamin Rady Rodziców regulamin_rady_rodzicow.pdf
Regulamin Samorządu Uczniowskiego regulamin_samorzadu_uczniowskiego.pdf
Regulamin porządkowy regulamin_porzadkowy.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rodo.pdf
Kodeks ucznia kodeks_ucznia.pdf
Regulamin stypendialny regulamin_stypendialny.pdf
wniosek_stypendium_nauka.pdf
wniosek_stypendium_sportowe.pdf
Informacje o ubezpieczeniu 2020/2021 ubezpieczenie_2021_02_09.pdf
Ubezpieczenie - instrukcja zgłoszenia szkody ubezpieczenie_instrukcja_zgloszenia_2021_02_09.pdf
Konto Rady Rodziców
84 1050 1214 1000 0090 8071 0826