Klasy i wychowawcy

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2023/2024

Klasa Kierunek Wychowawca
Klasy pierwsze
1A technik budownictwa / technik programista mgr Edyta Gawrilenko
1B technik elektronik / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Justyna Śmigała
1C technik programista mgr Anna Jońca
1D technik informatyk mgr inż. Celina Bernat
Klasy drugie
2A technik budownictwa / technik programista mgr Katarzyna Marcisz
2B technik elektronik / technik robót wykończeniowych w budownictwie mgr inż. Aleksandra Tułaj
2C technik programista mgr inż. Krzysztof Dawid
2D technik informatyk mgr Agnieszka Czemny
2E technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Katarzyna Stanek
Klasy trzecie
3A technik robót wykończeniowych w bud. / technik urz. i sys. energetyki odn. mgr inż. Piotr Fila
3B technik elektronik / technik informatyk mgr Anna Krawczyk
3C technik programista mgr Agnieszka Sokołowska
3D technik informatyk mgr Karina Jarczyk
Klasy czwarte
4A technik budownictwa / technik chłodnictwa i klimatyzacji mgr Piotr Bogusz
4B technik elektronik / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Sławomir Węgiel
4C technik programista mgr Bronisława Badaj
4D technik informatyk mgr Magdalena Kowalcze
Klasy piąte
5AP technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr inż. Tomasz Siekiera
5BP technik elektronik / technik informatyk mgr Piotr Wollek
5CP technik programista mgr inż. Аdriаո Ԍаłązкa
5DP technik informatyk mgr Agnieszka Bramowska