Klasy i wychowawcy

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023

Klasa Kierunek Wychowawca
Klasy pierwsze
1A technik budownictwa / technik programista mgr Katarzyna Marcisz
1B technik elektronik / technik robót wykończeniowych w budownictwie mgr inż. Aleksandra Tułaj
1C technik programista mgr inż. Krzysztof Dawid
1D technik informatyk mgr Agnieszka Czemny
1E technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Katarzyna Stanek
Klasy drugie
2A technik robót wykończeniowych w bud. / technik urz. i sys. energetyki odn. mgr inż. Piotr Fila
2B technik elektronik / technik informatyk mgr Anna Krawczyk
2C technik programista mgr Agnieszka Sokołowska
2D technik informatyk mgr Karina Jarczyk
Klasy trzecie
3A technik budownictwa / technik chłodnictwa i klimatyzacji mgr Piotr Bogusz
3B technik elektronik / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Sławomir Węgiel
3C technik programista mgr Bronisława Badaj
3D technik informatyk mgr Magdalena Kowalcze
Klasy czwarte po szkole podstawowej
4AP technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr inż. Tomasz Siekiera
4BP technik elektronik / technik informatyk mgr Piotr Wollek
4CP technik programista mgr inż. Аdriаո Ԍаłązкa
4DP technik informatyk mgr Agnieszka Bramowska
Klasy czwarte po gimnazjum
4AG technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Justyna Śmigała
4BG technik elektronik / technik programista mgr Monika Czogała
4CG technik programista mgr Edyta Gawrilenko
4DG technik informatyk mgr inż. Grzegorz Żuchowski