Klasy i wychowawcy

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022

Klasa Kierunek Wychowawca
Klasy pierwsze
1A technik robót wykończeniowych w bud. / technik urz. i sys. energetyki odn. mgr inż. Piotr Fila
1B technik elektronik / technik informatyk mgr Anna Krawczyk
1C technik programista mgr Agnieszka Sokołowska
1D technik informatyk mgr inż. Sylwia Bandyga-Dudkiewicz
Klasy drugie
2A technik budownictwa / technik chłodnictwa i klimatyzacji mgr Piotr Bogusz
2B technik elektronik / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Sławomir Węgiel
2C technik programista mgr Bronisława Badaj
2D technik informatyk mgr Magdalena Kowalcze
Klasy trzecie po szkole podstawowej
3AP technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr inż. Tomasz Siekiera
3BP technik elektronik / technik informatyk mgr Piotr Wollek
3CP technik programista mgr inż. Аdriаո Ԍаłązкa
3DP technik informatyk mgr Agnieszka Bramowska
Klasy trzecie po gimnazjum
3AG technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Justyna Śmigała
3BG technik elektronik / technik programista mgr Monika Czogała
3CG technik programista mgr Edyta Gawrilenko
3DG technik informatyk mgr inż. Grzegorz Żuchowski
Klasy czwarte
4A technik budownictwa mgr Grzegorz Kudzia
4B technik elektronik mgr inż. Aleksandra Tułaj
4C technik informatyk mgr Marcin Roszak
4D technik informatyk mgr Anna Jońca