Kim jest doradca zawodowy?

To specjalista, który  udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego.

Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej. Może także w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności ucznia.

Doradca zawodowy pracuje w formie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych.

Doradcą zawodowym w Zespole Szkół nr 6 jest pani Agnieszka Czemny (sala 133).

Wszelkie przydatne informacje dotyczące doradztwa będą aktualizowane na gazetce przy łączniku.