Technik informatyk

specjalność:   e-sport

Jeśli wybierzesz kierunek technik informatyk, Twoja nauka w naszej szkole będzie trwała pięć lat. Będziesz mógł zdawać maturę a po potwierdzeniu kwalifikacji uzyskasz tytuł technika informatyka:

Podczas zajęć kładziemy nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. Na zajęciach zawodowych nauczysz się między innymi:

  • budowy i montażu komputera PC,
  • obsługi i eksploatacji urządzeń techniki komputerowej,
  • projektowania lokalnych sieci komputerowych,
  • konfigurowania urządzeń sieciowych takich jak switch, router, karta sieciowa,
  • diagnozowania i naprawiania usterek w sprzęcie komputerowym,
  • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych Windows i Linux,
  • administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows Server,
  • tworzenia stron i aplikacji internetowych,
  • projektowania i zarządzania bazami danych,

Technik informatyk może pracować we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Wielu naszych uczniów zaczyna karierę zawodową już podczas nauki w naszej szkole realizując różne zlecenia i projekty.

Po ukończeniu szkoły będziesz mieć możliwość studiowania na wszystkich uczelniach wyższych oraz pracy w biurze, w jednostkach administracji publicznej, w serwisie sprzętu komputerowego, w firmach zajmujących się tworzeniem stron internetowych oraz u dostawców Internetu.

W dzisiejszym świecie od przyszłych pracowników oczekuje się umiejętności programowania, projektowania i zakładania baz danych oraz ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy. Technikum informatyczne przygotowuje ucznia do pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Wybierając technikum doskonale przygotujesz się do matury i zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny i komputerowy z dostępem do sieci Internet.