Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

mgr Małgorzata Kaszuba dyrektor szkoły
mgr inż. Krzysztof Tułaj wicedyrektor szkoły
mgr Grzegorz Kudzia kierownik szkolenia praktycznego
Nauczany przedmiot Nauczyciel
Język polski mgr Agnieszka Bramowska
mgr Elżbieta Finik
mgr Gabriela Fojcik
mgr Edyta Gawrilenko
mgr Małgorzata Kaszuba
mgr Grażyna Leśniak
Język angielski mgr Agnieszka Czemny
mgr Monika Czogała
mgr Anna Krawczyk
mgr Grażyna Leśniak
mgr Jolanta Michna
mgr Marcin Roszak
Język niemiecki mgr Karina Jarczyk
mgr Piotr Wollek
Biologia mgr Katarzyna Marcisz
Chemia mgr Bożena Ziemianin
Fizyka mgr Olga Wieloch
Matematyka mgr inż. Piotr Fila
mgr Anna Jońca
mgr Małgorzata Laxa
Geografia mgr Agnieszka Sokołowska
Historia mgr Katarzyna Stanek
mgr Justyna Śmigała
Wiedza o społeczeństwie mgr Katarzyna Stanek
mgr Justyna Śmigała
Podstawy przedsiębiorczości mgr Katarzyna Stanek
Wychowanie fizyczne mgr Piotr Bogusz
mgr Magdalena Kowalcze
mgr Sławomir Węgiel
mgr Martyna Wodarska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Sławomir Węgiel
Filozofia mgr Edyta Gawrilenko
Religia mgr Piotr Andrzejak
mgr Łukasz Rudnik
Bezpieczeństwo i higiena pracy mgr Grzegorz Kudzia
mgr Jolanta Pifan-Adamska
Pedagog szkolny mgr Jolanta Pifan-Adamska
Psycholog szkolny mgr Justyna Majowska-Wilk
Przedmioty budowlane mgr inż. Jarosław Kubica
mgr inż. Tomasz Siekiera
mgr inż. Mariola Waluga
Przedmioty informatyczne mgr Bronisława Badaj
inż. Marcin Badaj
mgr inż. Sylwia Bandyga-Dudkiewicz
dr Bożena Bierska-Piech
mgr Krzysztof Dawid
mgr inż. Аdriаո Ԍаłązka
mgr inż. Robert Hysa
mgr Arkadiusz Kłosek
mgr inż. Tomasz Kocek
mgr inż. Jarosław Kubica
mgr Katarzyna Marcisz
mgr Mateusz Markowski
mgr Marcin Roszak
mgr Rafał Skrzypczyk
mgr inż. Mirosław Sulejczak
mgr Sławomir Szmyra
mgr inż. Aleksandra Tułaj
mgr Sławomir Węgiel
mgr inż. Grzegorz Żuchowski
Przedmioty z zakresu energetyki odnawialnej mgr Ireneusz Handy
mgr Grzegorz Kudzia
mgr inż. Aleksandra Tułaj
mgr inż. Krzysztof Tułaj
Przedmioty elektroniczne mgr Michał Gabryś
inż. Grażyna Padlewska
mgr inż. Aleksandra Tułaj
mgr inż. Krzysztof Tułaj
Zajęcia rewalidacyjne mgr inż. Celina Bernat
mgr Edyta Gawrilenko
mgr Agnieszka Sokołowska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Katarzyna Szychowska