Bezpieczny Internet

Bezpieczny Internet jest projektem zajęć dla uczniów gimnazjów, mających na celu uświadamianie uczniom zagrożeń, jakie wynikają z korzystania z Internetu oraz poszerzanie wiedzy, dotyczącej bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

W roku szkolnym 2015/2016 w zajęciach wzięło udział 18 klas z czterech gimnazjów:

Materiały do pobrania

Zdjęcia z zajęć