Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

specjalność:   projektowanie systemów z wykorzystaniem IT

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – jest to kierunek, który w naszej szkole funkcjonuje od kilku lat. W roku szkolnym 2016/17 jego pierwsi absolwenci przystąpili do egzaminu maturalnego. W nowoczesnym świecie dużo uwagi przykłada się do ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów w ten sposób, aby nie niszczyć otaczającego nas świata. Energetyka odnawialna to te zasoby środowiska, z których my – ludzie możemy korzystać nie wyczerpując zasobów naturalnych. To przede wszystkim światło słoneczne, ciepło zgromadzone w ziemi, energia pozyskana z wiatru i wody. Ideą tego kierunku jest dobre przygotowanie ucznia do pracy z najnowocześniejszymi systemami energetyki odnawialnej. Polska jest jednym z krajów europejskich, w którym te zasoby są minimalnie wykorzystane, dlatego zawód ten ma ogromna przyszłość. Na kolejnych domach pojawiają się solary, nowe budynki często wyposażone są w pompy ciepła, a naszym drogom towarzyszyć zaczynają wirujące wiatraki. Wybierając ten kierunek, uzyskujesz nowoczesne wykształcenie i świetne perspektywy na zatrudnienie. Zostajesz także dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego, a po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskasz tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz miał także zajęcia o charakterze zawodowym. To miedzy innymi: urządzenia techniki odnawialnej, urządzenia sterujące, dokumentacja techniczna i wiele innych związanych ściśle z Twoją specjalnością. Na zajęciach zawodowych nauczysz się:

  • projektowania i montażu systemów kolektorowych
  • projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych
  • projektowania i montażu pomp ciepła
  • zasad pracy elektrowni wiatrowych i wodnych
  • zasad pracy biogazowni
  • zasad pracy odwracalnych ogniw paliwowych
  • produkcji bioetanolu i biodesla

Szkoła podejmuje działania, których celem jest pozyskanie do współpracy dobrych firm oferujących naszym uczniom interesujące praktyki zawodowe. Działamy także jako jedna ze szkół zrzeszonych w Krajowej Federacji Kształcenia Zawodowego i Kultury Fizycznej „Budowlani”, dzięki czemu możemy się wymieniać doświadczeniami z innymi szkołami wprowadzającymi ten zawód. W czasie kolejnych czterech lat będziesz miał możliwość uzyskania dodatkowych specjalistycznych certyfikatów w czasie szkoleń i kursów organizowanych głównie przez Saint-Gobain, korporację zrzeszająca producentów i monterów urządzeń energetyki odnawialnej. Klasa objęta została patronatem firm Fakro i Brass, dzięki czemu będziesz miał możliwość poznania najnowocześniejszych na rynku polskim technologii. Patronat merytoryczny nad klasą sprawują również Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wyższa Szkołą Techniczna w Katowicach. Proponują one naszym uczniom wykłady i ćwiczenia. Twoja nauka będzie trwała pięć lat.

Źródło obrazka: https://en.wikipedia.org/