Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – jest to kierunek, który w naszej szkole funkcjonował będzie już czwarty roku. W roku szkolnym 2016/17 zdawać maturę będą jego pierwsi absolwenci. W nowoczesnym świecie dużo uwagi przykłada się do ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów w ten sposób, aby nie niszczyć otaczającego nas świata. Energetyka odnawialna to te zasoby środowiska, z których my – ludzie możemy korzystać nie wyczerpując zasobów naturalnych. To przede wszystkim światło słoneczne, ciepło zgromadzone w ziemi, energia pozyskana z wiatru i wody. Ideą tego kierunku jest dobre przygotowanie ucznia do pracy z najnowocześniejszymi systemami energetyki odnawialnej. Polska jest jednym z krajów europejskich, w którym te zasoby są minimalnie wykorzystane, dlatego zawód ten ma ogromna przyszłość. Na kolejnych domach pojawiają się solary, nowe budynki często wyposażone są w pompy ciepła, a naszym drogom towarzyszyć zaczynają wirujące wiatraki. Wybierając ten kierunek, uzyskujesz nowoczesne wykształcenie i świetne perspektywy na zatrudnienie. Zostajesz także dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego, a po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskasz tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz miał także zajęcia o charakterze zawodowym. To miedzy innymi: urządzenia techniki odnawialnej, urządzenia sterujące, dokumentacja techniczna i wiele innych związanych ściśle z Twoją specjalnością. Na zajęciach zawodowych nauczysz się:

  • projektowania i montażu systemów kolektorowych
  • projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych
  • projektowania i montażu pomp ciepła
  • zasad pracy elektrowni wiatrowych i wodnych
  • zasad pracy biogazowni
  • zasad pracy odwracalnych ogniw paliwowych
  • produkcji bioetanolu i biodesla

W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących, które w większości kończą się po pierwszej i drugiej klasie, będziesz miał zajęcia przygotowujące Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Będąc uczniem tej klasy możesz dokonać dowolnego wyboru z listy proponowanych przedmiotów. Jeżeli wybierzesz matematykę lub/i język obcy, zajęcia rozpoczniesz w klasie pierwszej. Inne przedmioty rozpoczynają się w klasie drugiej. Zajęcia te prowadzone są w systemie grup międzyoddziałowych. Możesz także uczyć się języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego, proponujemy grupy międzyoddziałowe, dostosowane do poziomu opanowania języka.

Szkoła podejmuje działania, których celem jest pozyskanie do współpracy dobrych firm oferujących naszym uczniom interesujące praktyki zawodowe. Działamy także jako jedna ze szkół zrzeszonych w Krajowej Federacji Kształcenia Zawodowego i Kultury Fizycznej „Budowlani”, dzięki czemu możemy się wymieniać doświadczeniami z innymi szkołami wprowadzającymi ten zawód. W czasie kolejnych czterech lat będziesz miał możliwość uzyskania dodatkowych specjalistycznych certyfikatów w czasie szkoleń i kursów organizowanych głównie przez Saint-Gobain, korporację zrzeszająca producentów i monterów urządzeń energetyki odnawialnej. Klasa objęta została patronatem firm Fakro i Brass, dzięki czemu będziesz miał możliwość poznania najnowocześniejszych na rynku polskim technologii. Patronat merytoryczny nad klasą sprawują również Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wyższa Szkołą Techniczna w Katowicach. Proponują one naszym uczniom wykłady i ćwiczenia. Twoja nauka będzie trwała cztery lata.

Źródło obrazka: https://en.wikipedia.org/