Historia

W historii miasta nasza szkoła zajmuje stałe miejsce od 1963 roku. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Andrzeja Szmatłocha, dzięki jego uporowi oraz pasji udało się pierwszego września rozpocząć nauczanie na dwóch kierunkach zawodowych. Zajęcia odbywały się w wypożyczonych do tego celu salach. Dopiero trzy lata później udało się rozpocząć, z pomocą uczniów, budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia. Nowo zbudowaną placówkę, poszerzoną o dodatkowe kierunki, otwarto już w roku 1968. Wtedy też nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, którym do tej pory był założyciel - Andrzej Szmatłoch, a który oddał to stanowisko mgr Teresie Grygierzec. W tamtym okresie prężnie rozwijająca się szkoła kształciła przyszłych fachowców aż w sześciu specjalnościach: murarz, malarz, elektromonter, stolarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych oraz mechanik - kierowca. Kiedy w 1973 roku szkoła obchodziła swoje dziesięciolecie na stanowisku dyrektora trzeci rok pracowała mgr Małgorzata Termin. Była to data niezmiernie ważna zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla założyciela szkoły - Andrzeja Szmatłocha, ponieważ w świetle osiągnięć oświatowych nasza placówka otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Wtedy także szkole nadano sztandar symbolizujący jej stałe miejsce w kształceniu fachowców w szerokiej gamie zawodów.

Rok 1973 przyniósł także awans szkoły na wyższy szczebel, gdyż wraz z otwarciem Technikum Budowlanego dla ludzi pracujących placówka otrzymała status szkoły kształcącej na poziomie średnim. W roku 1977 rozpoczęto budowę nowego budynku równocześnie z budową sali gimnastycznej. Kiedy w 1981 roku zakończono inwestycję, w obrębie szkoły działało już dwuletnie Policealne Studium Zawodowe. Dwa lata później szkoła mogła pochwalić się prócz zwykłych sal lekcyjnych, świetlicy i sali gimnastycznej dziewięcioma klaso – pracowniami, studiem telewizyjnym oraz salą kinową. Rok później posiadając bogate zaplecze sukcesów oświatowych i sportowych Zespół Szkół Zawodowych WZBK (wcześniejsza nazwa) został przemianowany na Zespół Szkół Zawodowych imienia Mikołaja Kopernika. Rok 1986 przyniósł wprowadzenie Technikum Budowlanego kształcącego w formie pięcioletniej o dwóch specjalnościach: budownictwo oraz drogi i mosty kołowe. Od pierwszego września 1991 roku powołano Technikum Elektryczno-Elektroniczne. W 1998 roku stanowisko dyrektora naszej placówki objęła mgr inż. Barbara Rychter, która sprawowała ten urząd do roku 2004. To właśnie ona wprowadziła w roku 2000 Liceum Techniczne z powodzeniem dostosowując szkołę do wymogów zreformowanego szkolnictwa. W roku szkolnym 2003/2004 dyrektorem szkoły został mgr inż. Józef Grzesiczek, natomiast od września 2007 roku dyrektorem szkoły była dr Jolanta Szcześniak.