Dyrekcja Szkoły

p.o. dyrektora szkoły
mgr Małgorzata Kaszuba

wicedyrektor szkoły
mgr inż. Krzysztof Tułaj

kierownik szkolenia praktycznego
mgr Grzegorz Kudzia