Dyrekcja Szkoły

Dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Kaszuba

Wicedyrektor szkoły
mgr inż. Krzysztof Tułaj

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Grzegorz Kudzia