Pedagog

Pedagog specjalny
mgr inż. Celina Bernat

Poniedziałek : 7.00 - 18.00 (zajęcia lekcyjne, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne)
Wtorek: 7.00 - 18.00 (zajęcia lekcyjne, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne)
Środa: 7.00 - 17.00 (zajęcia lekcyjne, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne)
Czwartek: 7.00 - 17.00 (zajęcia lekcyjne, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne)
Piątek: 7.00 - 15.00 (zajęcia rewalidacyjne)

Godzina do dyspozycji:
środa - 16.00 - 17.00
Sala 315

Godziny pracy pedagoga specjalnego (dla uczniów i rodziców - sala 315)
Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 16.00 - 18.00
Czwartek: 9.30 - 12.00