Technik elektronik

specjalność:   programowanie i sterowanie robotami

Jeśli wybierzesz kierunek technik elektronik Twoja nauka w naszej szkole będzie trwała pięć lat. Będziesz mógł zdawać maturę a po potwierdzeniu kwalifikacji uzyskasz tytuł technika elektronika:

Na zajęciach zawodowych nauczysz się montażu:

  • systemów alarmowych
  • monitoringu
  • instalacji cyfrowej telewizji naziemnej i telewizji satelitarnej
  • domofonów
  • sieci komputerowej
  • systemów automatyki przemysłowej
  • programowania mikrokontrolerów i sterowników automatyki przemysłowej

W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz miał także zajęcia z przedmiotów zawodowych, miedzy innymi z: podstaw elektrotechniki i elektroniki, przyrządów pomiarowych, układów analogowych, układów cyfrowych, układów mikroprocesorowych i wielu innych. Zajęcia mają dwojaki charakter: zajęcia o charakterze teoretycznym, dające podstawową wiedzę i zajęcia o charakterze praktycznym wykonywane są w bardzo dobrze wyposażonej pracowni elektronicznej na rzeczywistych urządzeniach, w czasie których kształcone są umiejętności montażu systemów elektronicznych i ich programowania.

Przygotowanie do egzaminów zawodowych odbywa się w pracowni która jest równocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym. Uczysz się montażu urządzeń na niedawno zakupionym wyposażeniu i z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi na których będziesz później zdawał egzamin. Ta sytuacja pozwala na spokojne przygotowanie się do egzaminów.

Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania w czasie dodatkowych zajęć kółka elektronicznego na którym zajmujemy się np. sterowaniem robotami czy programowaniem mikrokontrolerów.

Po ukończeniu szkoły masz możliwość studiowania na wszystkich uczelniach wyższych oraz pracy jako elektronik lub automatyk w wielu zakładach pracy. Technikum elektroniczne przygotowuje ucznia do pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których mają zastosowanie urządzenia elektryczne i elektroniczne. Zawód technika elektronika charakteryzuje się uniwersalnością, a możliwości zatrudnienia ciągle rosną wraz z rozwojem przemysłu, w którym stosuje się wiele sterowników obsługujących procesy produkcyjne. Elektroniczne sterowniki wkraczają również do wszystkich dziedzin życia codziennego sterując telewizorem, radiem, telefonem czy odtwarzaczem MP3. Dodatkowo masz możliwość uzyskania podstawowych uprawnień dla elektryka, corocznie w szkole organizowane są kursy SEP-u. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i komputerowych ze stałym dostępem do Internetu. W czasie swego pobytu w szkole będziesz mógł także wykazać się swoją wiedzą w ramach kólka elektronicznego i konkursów, w których szkoła uczestniczy, np. „Z elektryką przez świat”, a także samemu przygotować konkursy i zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek w gimnazjach, szkołach podstawowych a nawet przedszkolach w ramach projektu „Bezpieczna elektryczność”.

Źródło obrazka: https://www.pexels.com/photo/green-computer-circuit-board-159220/