Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną, zrzeszająca wszystkich uczniów szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Samorząd Uczniowski rozwiązuje realne problemy uczniów, podejmuje decyzje, w ramach swoich kompetencji, a tym samym ma wpływ na życie szkoły i współdecyduje o sprawach jej dotyczących.

Skład Samorządu

Opiekunowie
mgr Agnieszka Sokołowska
mgr Katarzyna Marcisz

Przewodniczący
Patryk Dziędzioł, 4D

Członkowie
Agata Sołtys 4A
Wiktoria Mróz 4A
Ilona Kopiec 4C
Wiktoria Maślak 4C
Izabela Gryczan 4C
Weronika Młyńska 4C
Daniel Malik 4D
Marcin Śliwka 4D
Dawid Zalewski 4D
Patryk Taraszkiewicz 3D

Plan pracy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1 Cele:

§ 2 Prawa Samorządu Uczniowskiego:

§ 3 Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

§ 4 Skład Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki (Art 55. Ustawy o systemie oświaty). W szkole funkcjonuje grupa reprezentująca Samorząd, w której skład wchodzą:

§ 5 Wybory do Samorządu Uczniowskiego: