Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną, zrzeszająca wszystkich uczniów szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Samorząd Uczniowski rozwiązuje realne problemy uczniów, podejmuje decyzje, w ramach swoich kompetencji, a tym samym ma wpływ na życie szkoły i współdecyduje o sprawach jej dotyczących.

Skład Samorządu

Opiekunowie
mgr Agnieszka Sokołowska
mgr Katarzyna Marcisz

Przewodniczący
Oskar Ogorzelski, 3CP

Członkowie
Agnieszka Łyczko, 4D
Klaudia Sepioło, 4D
Wiktor Wolicki, 4D
Paweł Śmigała, 4D
Martyna Krawczak, 3CG
Agnieszka Wiśniewska, 3CG

Plan pracy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1 Cele:

§ 2 Prawa Samorządu Uczniowskiego:

§ 3 Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

§ 4 Skład Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki (Art 55. Ustawy o systemie oświaty). W szkole funkcjonuje grupa reprezentująca Samorząd, w której skład wchodzą:

§ 5 Wybory do Samorządu Uczniowskiego: