Zastanawia Was, jak może wyglądać szkoła?

Oto ona – ZS 6 im. Mikołaja Kopernika

Teoria – uczniocentryczna

Wiek – 60+ na zewnątrz, w środku pokolenie „Z”

Wykształcenie – średnie zawodowe

Motto – spotkanie z przeszłością i przyszłością

Lubi

Rozwijać kompetencje, wzmacniać liderów i strategicznie myśleć o kierunkach edukacji

Wiemy, że w obecnych czasach praktyka jest podstawą, a teoria dodatkiem, dlatego stawiamy na zajęcia warsztatowe, pracownie zawodowe i praktyki zawodowe. Ponadto każdy nasz zawód przygotowuje do jego realizacji w usieciowionym świecie. Korzystamy z nowoczesnego sprzętu i profesjonalnych programów.

Ceni

Wysoką jakość, kreatywność i rozwój

W szkole aktywnie działa samorząd uczniowski, w którego prace bardzo chętnie włącza się społeczność Kopernika. Samorząd uczniowski może się pochwalić wieloma profesjonalnie przygotowywanymi imprezami okolicznościowymi i akcjami charytatywnymi, takimi jak kiermasze świąteczne, Rajdy Piesze, czy warsztaty naukowe dla uczniów szkół podstawowych.

Co może zrobić?

Pomóc odnaleźć pasje – a więc to, co będzie napędzało na rozwój oraz włączać, a nie wyłączać

Uczniowie mogą w naszej szkole rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Oferujemy dodatkowe zajęcia językowe, informatyczne, filmowe, plastyczne, szachowe, koło gier planszowych i inne. Do dyspozycji uczniów jest czytelnia szkolna wyposażona w stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Prowadzimy zajęcia na basenie. A na amatorów biegaczy czeka nasza grupa biegowa ZS 6 Running Team.

Szczególnie zdolnym uczniom zapewniamy przygotowanie do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Uczniowie naszej szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

Priorytetem w nauczaniu języków obcych - języka angielskiego i niemieckiego - jest opanowanie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Uczymy metodami aktywnymi, korzystamy z najnowszych podręczników i dostępnych materiałów przygotowujących do matury. Organizujemy dodatkowe zajęcia, konkursy, wycieczki przedmiotowe i imprezy, promujące naukę języków obcych. Prowadzimy bibliotekę książek w języku angielskim oraz prenumerujemy czasopisma dla młodzieży. Korzystamy ze sprzętu audio-video, Internetu, pomocy multimedialnych.

Uczniowie mający problemy z nauką mogą uczestniczyć w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach wyrównawczych, konsultacjach indywidualnych, zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych.

Pochwalić się może

Wykwalifikowaną kadrą nauczycieli, ekspertek i ekspertów przedmiotów zawodowych oraz sukcesami uczniów

Nauczyciele wspierają indywidualny rozwój ucznia i kształtują postawę tolerancji. Działalność opiekuńczo-wychowawcza pozwala na bieżąco rozwiązywać problemy młodych ludzi.

Po lekcjach młodzież może realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, rozwijać się fizycznie.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach zawodowych oraz w miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych. Szkoła organizuje wiele konkursów o tematyce elektryczno-elektronicznej, które są skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Czego szuka?

Wspólnego działania nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz edukacyjnej zmiany. ZS 6 może pochwalić się innowacyjnymi kierunkami kształcenia oraz autorskimi programami nauczania przedmiotów zawodowych – technik programista, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Atrakcyjnego zaplecza. Wyróżnia się nowoczesnym kompleksem boisk oraz siłownią napowietrzną. Dzięki projektom unijnym zmodernizowała pracownie komputerowe na miarę XXI wieku.

Czego jest świadoma?

Tego, że naprawdę kreatywni stajemy się dopiero, gdy uda nam się swoje indywidualne umiejętności, wiedzę, zdolności i wyobrażenia połączyć z innymi ludźmi. A do tego potrzeba zaufania i spotkania.

Szkoła ma opracowany program profilaktyczny. Corocznie w naszej placówce odbywają się Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Sobą być - zdrowo żyć”, w tym min. inscenizacje teatralne związane z promocją zdrowia, zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, konkursy plastyczne, zajęcia sportowe dla klas pierwszych. Tradycją naszej szkoły stał się Rajd Pieszy: „Żyjmy zdrowo” organizowany dla uczniów klas pierwszych oraz uczniów zaproszonych szkół podstawowych.

Za budowanie atmosfery odpowiadają strefy relaksu współtworzone przez uczniów i nauczycieli oraz sklepik szkolny.