O szkole

Kalos kagathos to ideał wychowania w starożytnej Grecji. Pragniemy go realizować w Koperniku, dlatego stawiamy na wszechstronny rozwój młodzieży, kładziemy nacisk na twórcze myślenie uczniów oraz umiejętność sprawnego zdobywania i wykorzystywania przez nich informacji. Atutem szkoły jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesne zaplecze edukacyjne i sportowe. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach zawodowych oraz w miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych. Nauczyciele wspierają indywidualny rozwój ucznia i kształtują postawę tolerancji. Działalność opiekuńczo-wychowawcza pozwala na bieżąco rozwiązywać problemy młodych ludzi.

Po lekcjach młodzież może realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, rozwijać się fizycznie na nowoczesnym kompleksie boisk oraz siłowni napowietrznej. W szkole aktywnie działa samorząd uczniowski, w którego prace bardzo chętnie włącza się społeczność Kopernika. Samorząd uczniowski może się pochwalić wieloma profesjonalnie przygotowywanymi imprezami okolicznościowymi i akcjami charytatywnymi, takimi jak kiermasze świąteczne, organizacja szkolnego Rajdu Pieszego, czy warsztaty naukowe dla uczniów szkół podstawowych. A na przerwach uczniowie mogą się odprężyć w naszych dwóch dużych strefach relaksu, zajadając przekąski ze szkolnego sklepiku :)

Co nas wyróżnia?

Mury naszej szkoły w przeciągu kilkudziesięciu lat opuściło wielu wykwalifikowanych fachowców. Szczególny nacisk kładziemy na zdobycie przez naszych uczniów umiejętności praktycznych w dziedzinie informatyki, programowania komputerów, elektroniki, energetyki odnawialnej i budownictwa. Pod okiem doświadczonej kadry nauczycieli uczniowie zdobywają zawód, są przygotowywani do egzaminu dojrzałości oraz do studiowania na wyższych uczelniach. Uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie miejsca w sporcie na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym. Szkoła organizuje wiele konkursów o tematyce elektryczno-elektronicznej, które są skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą w naszej szkole rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Oferujemy dodatkowe zajęcia językowe, informatyczne, filmowe, plastyczne, szachowe, koło gier planszowych i inne. Do dyspozycji uczniów jest czytelnia szkolna wyposażona w stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Prowadzimy zajęcia na basenie. A na amatorów biegaczy czeka nasza grupa biegowa ZS 6 Running Team.

Szczególnie zdolnym uczniom zapewniamy przygotowanie do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Uczniowie naszej szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Natomiast uczniowie mający problemy z nauką mogą uczestniczyć w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach wyrównawczych, konsultacjach indywidualnych, zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych.

Języki obce

Priorytetem w nauczaniu języków obcych - języka angielskiego i niemieckiego - jest opanowanie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Uczymy metodami aktywnymi, korzystamy z najnowszych podręczników i dostępnych materiałów przygotowujących do matury. Organizujemy dodatkowe zajęcia, konkursy, wycieczki przedmiotowe i imprezy, promujące naukę języków obcych. Prowadzimy bibliotekę książek w języku angielskim oraz prenumerujemy czasopisma dla młodzieży. Korzystamy ze sprzętu audio-video, internetu, pomocy multimedialnych.

Zajęcia profilaktyczne

Szkoła ma opracowany program profilaktyczny. Corocznie w naszej szkole odbywają się Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Sobą być - zdrowo żyć”, w tym min. inscenizacje teatralne związane z promocją zdrowia, zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, konkursy plastyczne, zajęcia sportowe dla klas pierwszych. Tradycją naszej szkoły stał się Rajd Pieszy „Żyjmy zdrowo” organizowany dla uczniów klas pierwszych, uczniów zaproszonych szkół podstawowych.

Historia

W historii miasta nasza szkoła zajmuje stałe miejsce od 1963 roku. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Andrzeja Szmatłocha, dzięki jego uporowi oraz pasji udało się pierwszego września rozpocząć nauczanie na dwóch kierunkach zawodowych. Zajęcia odbywały się w wypożyczonych do tego celu salach. Dopiero trzy lata później udało się rozpocząć, z pomocą uczniów, budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia. Nowo zbudowaną placówkę, poszerzoną o dodatkowe kierunki, otwarto już w roku 1968. Wtedy też nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, którym do tej pory był założyciel - Andrzej Szmatłoch, a który oddał to stanowisko mgr Teresie Grygierzec. W tamtym okresie prężnie rozwijająca się szkoła kształciła przyszłych fachowców aż w sześciu specjalnościach: murarz, malarz, elektromonter, stolarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych oraz mechanik - kierowca. Kiedy w 1973 roku szkoła obchodziła swoje dziesięciolecie na stanowisku dyrektora trzeci rok pracowała mgr Małgorzata Termin. Była to data niezmiernie ważna zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla założyciela szkoły - Andrzeja Szmatłocha, ponieważ w świetle osiągnięć oświatowych nasza placówka otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Wtedy także szkole nadano sztandar symbolizujący jej stałe miejsce w kształceniu fachowców w szerokiej gamie zawodów.

Rok 1973 przyniósł także awans szkoły na wyższy szczebel, gdyż wraz z otwarciem Technikum Budowlanego dla ludzi pracujących placówka otrzymała status szkoły kształcącej na poziomie średnim. W roku 1977 rozpoczęto budowę nowego budynku równocześnie z budową sali gimnastycznej. Kiedy w 1981 roku zakończono inwestycję, w obrębie szkoły działało już dwuletnie Policealne Studium Zawodowe. Dwa lata później szkoła mogła pochwalić się prócz zwykłych sal lekcyjnych, świetlicy i sali gimnastycznej dziewięcioma klaso – pracowniami, studiem telewizyjnym oraz salą kinową. Rok później posiadając bogate zaplecze sukcesów oświatowych i sportowych Zespół Szkół Zawodowych WZBK (wcześniejsza nazwa) został przemianowany na Zespół Szkół Zawodowych imienia Mikołaja Kopernika. Rok 1986 przyniósł wprowadzenie Technikum Budowlanego kształcącego w formie pięcioletniej o dwóch specjalnościach: budownictwo oraz drogi i mosty kołowe. Od pierwszego września 1991 roku powołano Technikum Elektryczno-Elektroniczne. W 1998 roku stanowisko dyrektora naszej placówki objęła mgr inż. Barbara Rychter, która sprawowała ten urząd do roku 2004. To właśnie ona wprowadziła w roku 2000 Liceum Techniczne z powodzeniem dostosowując szkołę do wymogów zreformowanego szkolnictwa. W roku szkolnym 2003/2004 dyrektorem szkoły został mgr inż. Józef Grzesiczek, natomiast od września 2007 roku dyrektorem szkoły jest dr Jolanta Szcześniak.