Technik budownictwa

Jeśli wybierzesz kierunek technik budownictwa [3112014] Twoja nauka w naszej szkole będzie trwała cztery lata. Będziesz mógł zdawać maturę, a w czasie tych czterech lat uzyskasz dwie kwalifikacje, które złożą się na Twój tytuł technika. Szkoła oferuje Ci kształcenie w następujących kwalifikacjach:

Szkoła proponuje profil Audyt energetyczny obiektów budowlanych.

W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących, które w większości kończą się po pierwszej i drugiej klasie, będziesz miał zajęcia przygotowujące Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Będąc uczniem tej klasy możesz dokonać dowolnego wyboru z listy proponowanych przedmiotów. Jeżeli wybierzesz matematykę i język obcy, zajęcia rozpoczniesz w klasie pierwszej. Inne przedmioty rozpoczynają się w klasie drugiej. Zajęcia te prowadzone są w systemie grup międzyoddziałowych. Jeżeli wybierzesz matematykę i któryś z języków obcych, dodatkowo będziesz uczestniczył w zajęciach z przedmiotu uzupełniającego, w ramach którego poznasz zasady audytu energetycznego. Dodatkowo uzupełnieniem będzie przedmiot historia i społeczeństwo. Możesz także uczyć się języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego, proponujemy grupy międzyoddziałowe, dostosowane do poziomu opanowania języka.

Wśród przedmiotów przygotowujących do zawodu są miedzy innymi: rysunek budowlany, podstawy budownictwa, dokumentacja budowlana, technologia robót konstrukcyjno-budowlanych, podstawy konstrukcji budowlanych, budownictwo tradycyjne, konstrukcje żelbetowe, prefabrykacja budowlana, organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych, kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych, posługiwanie się dokumentacją budowlaną.

Wszystkie przedmioty prowadzone są w dwojakiej formie – zajęć teoretycznych, dających podstawę wiedzy i zajęć praktycznych, uczących wykonywania określonych czynności. W ramach tych zajęć nauczysz się obsługi programu graficznego AUTOCAD do sporządzania dokumentacji projektowej dający duże możliwości uzyskania pracy nie tylko w branży budowlanej. Poznasz również drugi profesjonalny program NORMA który umożliwia pracę jako kosztorysant do sporządzania przedmiarów i kosztorysów budowlanych. W ramach zajęć będziesz pracował również na programie SPECBUD do obliczeń konstrukcji budowlanych.

Po ukończeniu szkoły masz możliwość studiowania na wszystkich uczelniach wyższych oraz pracy na budowie lub przy projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Wykształcenie w kierunku budownictwa przygotowuje do pracy na budowie, kształci przyszłych majstrów oraz uczy kierowania budową. Otrzymasz niezbędną wiedzę do wykonywania dokumentacji projektowej, co daje podstawy do pracy w biurach projektów. Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych, a nasi uczniowie uczą się pracy w najbardziej rozpowszechnionych programach komputerowych AutoCad. Uczniowie w trakcie kształcenia mogą zdobyć specjalistyczne certyfikaty poprzez dodatkowe szkolenia w firmach Fakro, Henkel-Ceresit, Rigips, Xella-Ytong, Baumit, Brass.

Uczestniczymy także w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na przykład w Olimpiadzie Budowlanej w konkursie „Buduj z pasją” (konkurs ogólnopolski), konkursach na pracę stanowiąca pomoc dydaktyczną. W bieżącym roku szkolnym uczeń naszej szkoły został laureatem XXX Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, W kilku poprzednich latach zajęliśmy II miejsce w konkursie na pracę, II miejsce w zawodach rejonowych i awans do finału ogólnopolskiego w zawodach „Buduj z pasją”.

Zajęcia odbywają się w pracowniach specjalistycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny oraz w pracowniach komputerowych z dostępem do sieci INTERNET.

Źródło obrazka: https://www.pexels.com