Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Jeśli wybierzesz kierunek Technik robót wykończeniowych w budownictwie. Twoja nauka w naszej szkole będzie trwała pięć lat. Będziesz mógł zdawać maturę, a w czasie tych pięciu lat uzyskasz dwie kwalifikacje, które złożą się na Twój tytuł technika.

Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje:

tools

Wśród przedmiotów przygotowujących do zawodu są miedzy innymi:

  • Rysunek budowlany
  • Podstawy budownictwa
  • Technologia robót wykończeniowych
  • Dokumentacja budowlana
  • Wykonywanie robót wykończeniowych
  • Organizowanie i kosztorysowanie robót wykończeniowych
  • Montowanie i demontowanie rusztowań budowlanych
  • Posługiwanie się dokumentacja budowlaną
  • Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa

Wszystkie przedmioty prowadzone są w dwojakiej formie – zajęć teoretycznych, dających podstawę wiedzy i zajęć praktycznych, uczących wykonywania określonych czynności. W ramach tych zajęć nauczysz się obsługi programu graficznego AUTOCAD do sporządzania dokumentacji projektowej dający duże możliwości uzyskania pracy nie tylko w branży budowlanej. Poznasz również drugi profesjonalny program NORMA który umożliwia pracę jako kosztorysant do sporządzania przedmiarów i kosztorysów budowlanych.

Po ukończeniu szkoły masz możliwość studiowania na wszystkich uczelniach wyższych oraz pracy na budowie lub przy sporządzaniu kosztorysów i przedmiarów obiektów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Wykształcenie w kierunku technik robót wykończeniowych w budownictwie przygotowuje do pracy na budowie, kształci przyszłych majstrów oraz uczy kierowania budową. Otrzymasz niezbędną wiedzę aby koordynować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, organizować i kontrolować roboty wykończeniowe i sporządzać kosztorysy robót wykończeniowych w budownictwie. Jednocześnie poznasz podstawy wiedzy aby podjąć pracę w biurze projektowym.

Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych, a nasi uczniowie uczą się pracy w najbardziej rozpowszechnionych programach komputerowych AutoCad. Poznasz również drugi profesjonalny program NORMA który umożliwia pracę jako kosztorysant do sporządzania przedmiarów i kosztorysów budowlanych. Uczniowie w trakcie kształcenia mogą zdobyć specjalistyczne certyfikaty poprzez dodatkowe szkolenia w firmach Fakro, Henkel-Ceresit, Rigips, Xella-Ytong, Baumit, Brass.

Uczestniczymy także w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na przykład w Olimpiadzie Budowlanej w konkursie „Buduj z pasją” (konkurs ogólnopolski), konkursach na pracę stanowiąca pomoc dydaktyczną. W bieżącym roku szkolnym uczeń naszej szkoły został laureatem XXX Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, W kilku poprzednich latach zajęliśmy II miejsce w konkursie na pracę, II miejsce w zawodach rejonowych i awans do finału ogólnopolskiego w zawodach „Buduj z pasją”.

Zajęcia odbywają się w pracowniach specjalistycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny oraz w pracowniach komputerowych z dostępem do sieci INTERNET.

Źródło obrazka: https://www.pexels.com