Klasy i wychowawcy

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020

Klasa Kierunek Wychowawca
Klasy pierwsze po szkole podstawowej
1AP technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr inż. Tomasz Siekiera
1BP technik elektronik / technik informatyk mgr Piotr Wollek
1CP technik programista mgr inż. Аdriаո Ԍаłązka
1DP technik informatyk mgr Agnieszka Bramowska
Klasy pierwsze po gimnazjum
1AG technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Justyna Śmigała
1BG technik elektronik / technik programista mgr Monika Czogała
1CG technik programista mgr Edyta Gawrilenko
1DG technik informatyk mgr inż. Grzegorz Żuchowski
Klasy drugie
2A technik budownictwa mgr inż. Katarzyna Latarnik
2B technik elektronik mgr inż. Aleksandra Tułaj
2C technik informatyk mgr Marcin Roszak
2D technik informatyk mgr Anna Jońca
Klasy trzecie
3A technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Jolanta Michna
3C technik informatyk mgr Karina Jarczyk
3D technik informatyk mgr Katarzyna Marcisz
Klasy czwarte
4A technik budownictwa mgr inż. Piotr Fila
4B technik elektronik / technik informatyk mgr Anna Krawczyk
4C technik informatyk mgr Grażyna Leśniak
4D technik informatyk mgr Agnieszka Sokołowska