Klasy i wychowawcy

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2017/2018

Klasa Kierunek Wychowawca
Klasy pierwsze
1A technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Jolanta Michna
1C technik informatyk mgr Magdalena Kowalcze
1D technik informatyk mgr Katarzyna Marcisz
Klasy drugie
2A technik budownictwa mgr inż. Piotr Fila
2B technik elektronik / technik informatyk mgr Anna Krawczyk
2C technik informatyk mgr Grażyna Leśniak
2D technik informatyk mgr Agnieszka Sokołowska
Klasy trzecie
3A technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr inż. Mariola Waluga
3C technik informatyk mgr Bronisława Badaj
3D technik informatyk mgr Sławomir Węgiel
3a zawodowa zawody budowlane mgr inż. Tomasz Siekiera
Klasy czwarte
4A technik budownictwa mgr Piotr Bogusz
4B technik elektronik / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Bożena Loda-Fila
4C technik informatyk mgr Anna Jońca
4D technik informatyk mgr inż. Adrian Gałązka