Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Jeśli wybierzesz kierunek technik chłodnictwa i klimatyzacji Twoja nauka w naszej szkole będzie trwała pięć lat. Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych możesz zdobyć następujące kwalifikacje zawodowe:

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

W czasie zajęć poznasz wiele zagadnień z zakresu elektrotechniki, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, automatyki sterującej. Na zajęciach praktycznych zapoznasz się ze sposobami łączenia różnych materiałów, eksploatacji czynników chłodniczych, pomiarów instalacji, projektowania prostych obiektów chłodniczych, kosztorysowania robót instalatorskich i usług chłodnictwa i klimatyzacji oraz czytania i sporządzania rysunków technicznych.

Gwałtowny rozwój klimatyzacji pomieszczeń pozwala przewidzieć, iż zapotrzebowanie na fachowców z tej dziedziny będzie bardzo duże. Wciąż rośnie liczba zastosowań, w której stosuje się obecnie regulację temperatury maszyn, pomieszczeń lub produktów. Każda instalacja chłodząca i klimatyzacyjna wymaga właściwego zaprojektowania, wyprodukowania, doboru do potrzeb, specjalistycznego montażu, uruchomienia, regulacji, konserwacji i wreszcie wymiany. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej, organizacji produkcji i usługach wymagają przygotowania specjalistów w tym zawodzie. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów będzie więc coraz większe, co stymuluje wysokość wynagrodzeń w tej dziedzinie. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

Już dziś szkoła prowadzi rozmowy z firmami zajmującymi się instalowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w celu pozyskania ciekawych praktyk, a później miejsc pracy. Taką deklarację uzyskaliśmy od firmy GEA Poland w Warszawie z oddziałem w Gliwicach. Zapraszamy do nauki w naszej szkole i zachęcamy do wyboru kierunku – Technik chłodnictwa i klimatyzacji.