Plan pojawi się kiedyś tam, a teraz można zakręcić foką

fok1