Microsoft Imagine Premium

Szkoła posiada subskrypcję Microsoft Imagine Premium. Subskrypcja zapewnia dostęp do oprogramowania Microsoft dla celów kształcenia w zawodzie technik informatyk. Z oprogramowania Microsoft Imagine Premium mogą korzystać klasy podczas zajęć w szkole, ale także nauczyciele oraz uczniowie w pracy samodzielnej. Oprogramowanie może być zainstalowane na komputerach szkolnych lub prywatnych. Systemy operacyjne, dostępne w ramach subskrypcji, mogą być instalowane wyłącznie na komputerach, które przez cały czas znajdują się w naszej szkole.