Bezpieczna Elektryczność 2007/2008

Uczniowie klas elektronicznych i nauczyciele przedmiotów zawodowych elektronicznych naszej szkoły zorganizowali w tym roku po raz trzeci zajęcia warsztatowe o tematyce związanej z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń elektrycznych dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół. Do tej pory proponowaliśmy takie zajęcia uczniom klas trzecich bądź czwartych szkół podstawowych. W tym roku postanowiliśmy poszerzyć "zakres oddziaływań" i udaliśmy się z wizytami również do gimnazjów. Zajęcia przygotowali nauczyciele, natomiast przeprowadzili wybrani uczniowie klasy IIA przy współpracy z absolwentami z klasy IVc. Głównym tematem zajęć były niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem energii elektrycznej. Dodatkowo dzieci (i młodzież) poznały świat magnetyzmu, podstawowe elementy elektroniczne i mogły zbudować swój pierwszy układ elektroniczny ze specjalnych „klocków”. Podsumowaniem przeprowadzonych zajęć były międzyszkolne konkursy (w tym III Międzyszkolny Konkurs Małolatów „Pstryczek – Elektryczek”) zorganizowane w naszej szkole pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny z każdej klasy, pozostali uczniowie żywo dopingowali swoich kolegów.

W konkursach uczniowie rywalizowali w jak najszybszym składaniu układów elektronicznych, w rozwiązywaniu rebusów i krzyżówek tematycznych i poprawnym nazywaniu urządzeń zabezpieczających i osprzętu elektrycznego. Wśród konkurencji, z którymi musieli się zmagać uczniowie było na przykład zbieranie jak największej liczby rozsypanych spinaczy za pomocą wykonanego samodzielnie na śrubie elektromagnesu. Prowadzący konkurs uczniowie z przyjemnością obserwowali i doceniali techniczne zainteresowania i - nabyte dzięki warsztatom - umiejętności swoich młodszych kolegów, którzy w przyszłości, być może, trafią do „Kopernika” wybierając kształcenie w zawodzie elektronika. Na obydwa konkursy zaprosiliśmy również lokalne media, aby spopularyzować konkurs i związaną z nim wiedzę wśród mieszkańców Rudy Śląskiej.

Poprzez wspomniane wyżej działania nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej włączyli się w Ogólnopolską Kampanię Społeczną organizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zatytułowaną „Bezpieczna Elektryczność". Jej celem jest zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Po analizie efektów zajęć przeprowadzonych w klasach gimnazjalnych i przeprowadzeniu próbnych warsztatów w klasie II c w naszej szkole komisja przedmiotów elektronicznych zdecydowała się na przeprowadzenie podobnych zajęć dla uczniów naszej szkoły. Wzięli w nich udział uczniowie klas drugich liceum profilowanego oraz uczniowie klas trzecich technikum. Podsumowaniem tych zajęć był konkurs, składający się z dwóch etapów – pisemnego, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie wymienionych klas oraz finału, do którego zakwalifikowały się trzy najlepsze klasy. Finał konkursu został przeprowadzony w ramach Tygodnia Kultury Uczniowskiej.

Ponadto dnia 18 czerwca 2008 uczniowie klasy IIA, pod nadzorem nauczycieli mgr inż. Aleksandry Tułaj i inż. Cecylii Wojtowicz, udali się do Przedszkola nr40 w Rudzie Śląskiej, gdzie przeprowadzili zajęcia pt. „Bezpiecznie z Elektronkiem”. Uczestniczyły w nich dzieci z grup: pięcio -, sześciolatków i integracyjnej. Zajęcia rozpoczęły się pokazem filmu pt. „Bezpieczniej z prądem” dystrybuowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w ramach kampanii „Bezpieczna Elektryczność”. Dużą przyjemność sprawiły przedszkolakom inne zabawy, takie jak: układanie puzzli z obrazkami urządzeń elektrycznych, układanie hasła o tematyce elektrycznej, uzupełnianie dymków komiksowych.Za każde wykonane zadanie przedszkolaki były nagradzane słodyczami. Na zakończenie zajęć uczniowie rozdali maluchom komiksy utrwalające zdobyte wiadomości.

Anna Gnacy-Gajdzik

Powrót