Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Bezrobotni zarejestrowani to osoby, które ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, a są niezatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej. Natomiast są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia na pełen etat. Są też zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i poszukują zatrudnienia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego to udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Czyli bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024 r. według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 5,4% i jest niższa od stopy bezrobocia sprzed roku (tj. z końca stycznia 2023 r.) o 0,1 punktu proc.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem, dotyczącym dnia walki z bezrobociem:

📌 plik do pobrania (format doc)