EGZAMIN ZAWODOWY – ogłoszenie wyników egzaminu po sesji ZIMA 2024 r.

Informujemy, że świadectwa, certyfikaty i dyplomy wydawane będą w sekretariacie tut. Szkoły od 9 kwietnia 2024 r., w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 7:00 do 15:00.

Ponadto przypominamy, iż Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu- i trzyliterowe) będą dostępne 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2024, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję Lato 2024 w terminie do 4 kwietnia 2024 r.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji Zima 2024 , zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw/certyfikatów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się po odbiór świadectw/certyfikatów do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną egzaminu