Wizyta uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum

Uczniowie naszej Szkoły kształcący się na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odwiedzili w dniu 22.03.2024 Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Przyszłym technikom systemów OZE z naszego regionu, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum zaprezentował praktyczne zastosowanie urządzeń energetyki odnawialnej i na przykładzie wybranych budynków dzielił się doświadczeniem z ich eksploatacji.