BohaterON - włącz historię

Dziękujemy za udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole 2023 realizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii BohaterON - włącz historię!

Zwłaszcza uczniom, którzy dokonali wspaniałych wpisów na stronie i chcieli się tymi wiadomościami podzielić :)

@Marysia Sznaeider
@Bartek Kuczera
@Paweł Paździor

Dyplom 1 (pdf)
Dyplom 2 (pdf)