Komunikat CKE

Szanowni Państwo, Szanowni Zdający,
Centralna Komisja Egzaminacyjna, informuje że w związku z problemem technicznym po stronie naszego partnera technologicznego na ekranie komputera po zakończeniu egzaminu wyświetla się nieprawidłowy wynik wstępny egzaminu. Ten problem techniczny nie wpływa na prawidłowe przeliczanie wyników z egzaminu w systemie SIOEPKZ. Prawidłowe wstępne wyniki będą dostępne dla zdających w systemie SIOEPKZ w portalu zdającego od 22 stycznia br., od godziny 12.00. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.
Horacy Dębowski wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


W związku z błędnie podawanymi wynikami wstępnymi podczas egzaminów pisemnych CKE informuje, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
Zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ - zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Prosimy o próbę zalogowania do końca tygodnia (do 19 stycznia).