Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro

XXV edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego

„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, odbywającego się w 2024 roku pod hasłem:
 
Na krańcach Ziemi

I etap konkursu plastycznego polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu i wymogami. Udział w konkursie należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy w formie online zamieszczony pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/konkurs-nasza-ziemia-formularz-2024.

Pracę należy przesłać do siedziby organizatora – Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec.

I etap konkursu wiedzy polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z zamieszczonych tematów i przesłanie jej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w formie online (szczegółowe informacje w komunikacie na stronie konkursu)  https://www.pgi.gov.pl/konkurs-nasza-ziemia-formularz-2024.

Termin nadsyłania prac w I etapie upływa 29 lutego 2024.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://www.pgi.gov.pl/konkurs-nasza-ziemia-formularz-2024.

 

Konkurs dla szkół z obszaru województw śląskiego i opolskiego organizuje:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu

http://sosnowiec.pgi.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie http://sosnowiec.pgi.gov.pl  oraz http://konkurs.pgi.gov.pl

Zachęcam do udziału!

Agnieszka Sokołowska