Bieg 60 km w 60 minut na 60-lecie szkoły

Wszystkie osoby zapisane na bieg z okazji 60-lecia szkoły zapraszamy w środę 20 września 2023:

  • od 8:50 możliwość przebrania się w szatniach WF
  • 9:00 - 9:30 - odbiór numerów startowych, które przypinamy agrafkami z przodu koszulki
  • 9:30 - wspólna rozgrzewka na boisku do piłki nożnej
  • 9:45 - odprawa techniczna przed linią startu
  • 10:00 - start
  • 11:00 - koniec biegu, obliczenie i odczytanie przebytego łącznego dystansu

Startujemy grupami 4-osobowymi w odstępach 5-sekundowych. Biegamy w pętli 600 m wytyczonej na terenie boisk i siłowni, każdy w swoim tempie.

Uczestnicy biegu są zwolnieni z lekcji 2-4 (8:50 - 11:25). W dniu biegu będzie zamknięty parking na terenie szkoły.

Mapa trasy: