EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw, certyfikatów i dyplomów

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikaty i dyplomy po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017) oraz po egzaminie zawodowym (Formuła 2019) po sesji Lato 2023 będą wydawane od 11 września 2023 r., w sekretariacie głównym szkoły, w godzinach: 7:00 - 15:00.