Dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Termin składania wniosków: do 6 września 2023 w sekretariacie uczniowskim (pokój 311)