Święto liczby PI

W dniu 14 III 2023r. klasa 1C wraz z Panem Krzysztofem Dawidem oraz Piotrem Wolkiem uczestniczyła w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach obchodów Święta Liczby Pi.

Uczniowie zgłębili wiedzę z matematyki na temat „dlaczego nie wolno dzielić przez 0” oraz poznali „inną niż szkolną” geometrię tzw. „geometrię nieeuklidesową”, w której m.in. zakłada się, że dwie proste równoległe mogą mieć punkt wspólny, a trójkąt może posiadać 3 kąty proste. Kolejna część nosiła tytuł „Zobaczyć niewidzialne”. Były to warsztaty i pokazy fizyczno-chemiczne przygotowane przez Pałac Młodzieży w Katowicach, w których uczniowie brali czynny udział. Eksperymenty miały na celu zaprezentować jak niektóre substancje, pod wpływem światła ultrafioletowego, mogą emitować różne barwy, niewidoczne przy świetle dziennym.