IB na lodowisku

W poniedziałek na zakończenie sezonu klasa IB wzięła udział w zabawie na lodowisku Burloch Areny. Jest to jeden ze sposobów aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zabawa na lodzie pozytywnie wpływa na stan zdrowia młodego człowieka: poprawia sprawność fizyczną, zwiększa jego wydolność oraz hartuje organizm. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w tej zabawie bawili się bardzo dobrze, jedni szlifowali techniki jazda na łyżwach, drudzy zapoznawali się z tym sportem.