Łyżwy

We wtorek 28.02 klasa 2c pod opieką pani Magdaleny Kowalcze zakończyła sezon łyżwiarski, bawiąc się i doskonaląc swoje umiejętności na lodowisku Burloch Areny