Kurs SEP

Dla uczniów naszej szkoły szczególnie klas czwartych i trzecich technikum organizujemy kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie przekraczającym 1kV.

Kurs prowadzony będzie w naszej szkole w godzinach popołudniowych przez przedstawicieli katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym organizowanym przez SEP O/Katowice w naszej szkole. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje "Świadectwo kwalifikacyjne SEP".

Kurs rozpoczynamy 20 kwietnia o godzinie 16.00 w Sali 35 .

Zainteresowanych zapraszam w przyszłym tygodniu od środy do piątku (6-7-8 kwiecień) do sali 35. Zapytania można kierować również przez dziennik szkolny.