Warsztaty w Koperniku

30 marca rozpoczęliśmy w Koperniku cykl warsztatów z uczniami klas ósmych szkół podstawowych. W murach naszej szkoły gościliśmy uczniów i nauczycieli SP 7 i SP 8. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z oferowanymi przez naszą placówkę kierunkami kształcenia. Podczas spotkań z nauczycielami i uczniami chcieliśmy przekonać młodszych kolegów, że nauki ścisłe takie jak: informatyka, budownictwo, elektronika, czy energetyka odnawialna pomimo że wymagają dużego nakładu czasu i zrozumienia, mogą być również interesujące i przyjemne.

Dziękujemy serdecznie p. A. Tułaj, p. M. Waludze, p. K. Tułajowi, p. A. Gałązce, p. G. Żuchowskiemu oraz p. G. Kudzi za ich wkład w przygotowanie interesujących zajęć.

Na duże wyrazy uznania zasługują również nasi uczniowie, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem edukowali naszych gości. Cieszy fakt, że doświadczoną już drużynę maturzystów i uczniów klas trzecich wsparli uczniowie klas pierwszych, którzy zgłębiali tajniki warsztatów. Być może to oni za rok przejmą pałeczkę.

Nie zabrakło również słodkiego akcentu podczas pracowitych godzin. Kawiarenką, którą w tym roku zorganizowaliśmy w sali 317 dowodziła pani Agnieszka Sokołowska.

Szczególne podziękowania dla pani Anny Jońcy za dowodzenie całą imprezą i czuwaniem nad jak najlepszym jej przebiegiem (przyp. red.).


Poniżej zamieszczamy obiecane gry, prezentowane podczas warsztatów programistycznych, których autorami są uczniowie klasy 3CP: