Zakończenie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” – edycja 2020/2021

2 grudnia 2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego przez nauczycieli i wykładowców z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Podczas uroczystości p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawnych Małgorzata Jędrzejczyk wręczyła certyfikaty nauczycielom, którzy zrealizowali tegoroczną edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Celem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, a także popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę. W roku szkolnym 2020/2021 do programu przystąpiło 53 nauczycieli z 30 placówek oświatowych, którzy w oparciu o materiały przekazane przez PIP przeprowadzili lekcje dla 1333 uczniów.