Paczka świąteczna dla dzieci w szpitalach

Nasza szkoły przyłącza się do akcji Młodzieżowej Rady Miasta - paczka świąteczna dla dzieci w szpitalach.
W związku z tym zapraszam przewodniczących wszystkich klas na zebranie z samorządem uczniowskim i radnym MRM w czwartek tj. 2 grudnia o godz. 10:30 do sali 316 (pokój samorządowy).