Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ

Zaproszenie do bezpłatnego udziału w Światowym Szczycie Cyfrowym ONZ:
zaproszenie.doc