HIV/AIDS - chcę wiedzieć więcej

W listopadzie  odbędzie się szkolny konkurs organizowany w ramach wojewódzkiej akcji ,,HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej”. Konkurs będzie odbywał się w dwóch formach.

Forma I - Proponujemy i prosimy, by przedstawiciele każdej klasy wykonali pracę plastyczną w dowolnej technice, związaną z profilaktyką zakażeń wirusem HIV oraz choroby AIDS, mieszczącą się w myśli przewodniej tematyki konkursowej.
Praca może być także wykonana w wersji elektronicznej.

1. Może być wykonany w dowolnym programie graficznym .

2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
• wymiar nie powinien przekraczać pola 15cm x 15cm,
zapisać plik w dowolnym formacie graficznym (np. JPG, gif,) o wysokiej rozdzielczości.
• w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
• Tematyka prac konkursowych w interpretacji artystycznej ma nawiązywać do: współczesnego kontekstu i znaczenia pojęć: budowania świadomości społecznej dotyczącej wirusa, znaczenie edukacji, konieczność nauki, rozmawiać na tematy HIV/ AIDS, uwrażliwienie na potrzeby osób które zachorowały.
• Czekamy na projekty nieszablonowe, które kładą nacisk na uniwersalizm treści.


3. Prosimy ponadto, by każda klasa wymyślenie HASŁO konkursu.
Hasło powinno być:
• czytelne i łatwe do zapamiętana,
• łatwo identyfikowane z omawianą tematyką,
• oryginalne
• czytelne i funkcjonalne ,
• wzbudzać pozytywne emocje.
Hasło nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

Bardzo prosimy aby prace konkursowe zostały przesłane do 26 listopada na platfrormie classroom w zajęciach o kodzie iqreofx. Proszę o dołączenie do tych zajęć  i przesłanie pracy w zadaniu praca plastyczna. Również w tym miejscu można przesłać hasło klasowe.

Forma II – 26 listopada odbędzie się konkurs wiedzy HIV/AIDS dla wszystkich uczniów. Odbędzie się on na platformie Quizziz w tym samym czasie we wszystkich klasach, a zostanie przeprowadzony pod okiem nauczycieli, z którymi będą przeprowadzane lekcje w danym czasie. Bardzo zatem prosimy, aby do tego czasu przypomnieć sobie , jak działa Quizziz i czy macie aktualne konto. Najlepsze osoby z klasy wezmą udział w drugiej turze konkursu, który wyłoni najlepszą klasę.

Prosimy zatem o pogłębienie do tego czasu swojej wiedzy w tym zakresie.