Kopernik - baza edukacyjna Rudy Śląskiej

9 listopada 2021r. w naszej placówce odbyło się uroczyste otwarcie 5 pracowni, które powstały w ramach projektu unijnego „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZS 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” przy współudziale Miasta Ruda Śląska.

Pracownie stanowią nową przestrzeń, w której nasi uczniowie nabierają umiejętności praktycznych w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

W murach Kopernika gościliśmy przedstawicieli władz miasta, Rady Rodziców oraz firm współpracujących z naszą placówką.

Nasi uczniowie oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w bardzo interesujący sposób zaprezentowali przybyłym gościom możliwości nowoczesnego wyposażenia sal lekcyjnych. Dzięki nowym pracowniom uczniowie Kopernika mogą pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać niezbędne umiejętności w wybranych przez siebie zawodach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego wydarzenie.

Zachęcamy do fotorelacji i lektury artykułu