Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

W dniu 28 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Głosy oddawano od godz. 8:00 do 14:00 pod nadzorem Komisji Wyborczej w skład której wchodzili:

  • przewodniczący: Oskar Ogorzelski, kl. 3CP
  • członek komisji: Agnieszka Łyczko, kl. 4D
  • członek komisji: Klaudia Sepioło, kl.4D

Po obliczeniu głosów podaje się do wiadomości wyniki:

  • liczba uprawionych do głosowania: 510
  • łącznie głosowało: 389 osoby
  • głosów ważnych było: 378
  • głosów nieważnych było: 11

Na postawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że przedstawicielem naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta został Paweł Małyska z kl. 3AP