13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Drodzy uczniowie oraz Szanowne Grono Pedagogiczne "Kopernika".

Chcąc upamiętnić 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przystąpimy w roku szkolnym 2021 do projektu

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Naszym zadaniem będzie wzięcie udziału w kilku wybranych przedsięwzięciach, które zamieszczam poniżej.

1. Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” Przybliżenie historii Regionu Solidarności: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego i Częstochowskiego. „Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

2. Młode pokolenia o „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY

  • „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)
  • „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki
  • „Tropiciele historii” – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu, Konkurs plastyczno-literacki /odnalezienie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach/
  • Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN
  • Przygotowanie wirtualnego spaceru po muzeum na Jasnej Górze, kopalni Wujek, Muzeum Okręgowym na Zamku Sułkowskich w Bielsku Białej – oferta dla uczniów klas informatycznych
  • Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni, przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami) , podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt.
Katarzyna Stanek
Justyna Śmigała