m-Legitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na jego wniosek lub wniosek jego rodziców (uczniowie niepełnoletni). Wniosek składa się w sekretariacie uczniowskim.

Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację rządową mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji na takich samych zasadach, w jakich obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

1) Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania).Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły.
2) Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
3) Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić aplikację na urządzeniu.

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:
https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:
https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja:
https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html