Odbiór zaświadczeń i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz certyfikatów kwalifikacji zawodowych od 08.09.2021 r. (środa), w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy: 7:00 – 15:00.

Proszę pamiętać o zasadach sanitarnych – obowiązują maseczki, dystans, dezynfekcja rąk.