Zwierzę to nie rzecz - konkurs plastyczny

Drodzy uczniowie Kopernika

Zachęcam Was wszystkich do wzięcia udziału w konkursie Zwierzę to nie rzecz

Jest to ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci organizowany przez Wicemarszałkinię Senatu Gabrielę Morawską-Stanecką. Prace konkursowe można oddać u Pani Katarzyny Stanek, Bronisławy Badaj, do dnia 25 czerwca 2021r. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w regulaminie konkursu, który zamieszczam poniżej. Format pracy to A4 wykonany w dowolnej technice plastycznej. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie w sposób, w jaki ma być podpisana w trakcie prezentacji publicznej np. Ola N. lat 15 lub Aleksandra Nowak lat 17 itp.) : Pełne dane, w tym kontaktowe powinny się znaleźć w załączniku nr 2 i nie będą udostępniane nikomu poza organizatorkami Konkursu. Wypełnione i podpisane załączniki są warunkiem. dopuszczenia pracy do Konkursu. Jeden uczeń może przesłać do konkursu tylko jedną pracę.

Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania prac konkursowych znajdują się TUTAJ