Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W dniu 15 października 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczacego SU. Głosy oddawano od godz. 8:00 do 14:00 pod nadzorewm Komisji Wyborczej w skład której wchodzili:

  • przewodniczący : Patryk Taraszkiewicz; kl. 4D
  • członek komisji: Dawid Lisek; kl. 4C
  • członek komisji: Mateusz Halladin; kl.4C

Po obliczeniu głosów podaje się do wiadomości wyniki:

  • łącznie głosowało: 293 osoby
  • głosów ważnych było: 283
  • głosów nieważnych było: 10
  • głosy oddane na poszczególnych kandydatów:

Agnieszka Łyczko; klasa 3D – 97 głosów
Oskar Ogorzelski; klasa 2CP – 186 głosów

Na postawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Oskar Ogorzelski.

Protokół z wyborów