WAŻNE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

Koniecznie przeczytaj o zasadach funkcjonowania szkoły (kliknij)
Zasady bezpiecznego korzystania z transportu publicznego (kliknij)

Najważniejsze zasady:

 • Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych i niebędące na kwarantannie (także ich rodziny)
 • Przed wejściem do szkoły dezynfekujemy ręce
 • Na korytarzach, w toaletach i innych miejscach wspólnych zasłaniamy nos i usta maseczkami
 • Maseczki możemy zdjąć po zajęciu miejsca w sali, o ile możliwe jest zachowanie dystansu
 • Korzystamy tylko z własnych przyborów i podręczników, a do szkoły nie przynosimy niepotrzebnych przedmiotów
 • Regularnie myjemy ręce wodą z mydłem (po szkorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z dworu)
 • W przypadku niepokojących objawów uczeń zostaje odizolowany w izolatorium i czeka na odebranie go przez rodziców
 • Rodzice i opiekunowie w razie konieczności wizyty w szkole powinni wcześniej uzgodnić termin z wychowawcą
 • W szkole obowiązują szczególne zasady poruszania się:
  • wchodzimy głównym wejściem przy portierni
  • wychodzimy - z nowej szkoły wyjściem za szatnią, ze starej szkoły wyjściem przy gabinecie pedagoga
  • w nowej szkole do góry wchodzimy schodami przy portierni
  • w nowej szkole w dół schodzimy schodami od strony sklepiku
  • sala gimnastyczna - wchodzimy od strony portierni
  • sala gimnastyczna - wychodzimy wyjściem na tyłach sali
  • na łączniku i na schodach starej szkoły kierujemy się ruchem prawostronnym
  • szatnia na razie jest nieczynna, kurtki mamy przy sobie