INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Drodzy Uczniowie i Absolwenci, w poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r., od godziny 12:00 do godz. 16:00, odbędzie się wydawanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Odbiór dokumentów musi się odbywać z zachowaniem obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa:

- wejście do szkoły obowiązkowo w maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach z własnym długopisem,
- dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,
- zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.

Proszę pamiętać o dowodzie osobistym, który jest niezbędny do odbioru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Od 01.09.2020 r. świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą wydawane w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. od 7:00 do 15:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym.