Technik informatyk

Jeśli wybierzesz kierunek technik informatyk [351203], Twoja nauka w naszej szkole będzie trwała cztery lata. Będziesz mógł zdawać maturę a po potwierdzeniu kwalifikacji uzyskasz tytuł technika informatyka:

Na zajęciach zawodowych nauczysz się:

computer

Dodatkowo oferujemy zajęcia w zakresie:

Technik informatyk może pracować we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Wielu naszych uczniów zaczyna karierę zawodową już podczas nauki w naszej szkole realizując różne zlecenia i projekty.

W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących, które w większości kończą się po pierwszej i drugiej klasie, będziesz miał zajęcia przygotowujące Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W twoim zawodzie wybierzesz sobie dwa przedmioty spośród listy proponowanych. Dodatkowo uzupełnieniem będzie przedmiot historia i społeczeństwo. Możesz także uczyć się języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego, proponujemy grupy międzyoddziałowe, dostosowane do poziomu opanowania języka.

Po ukończeniu szkoły będziesz mieć możliwość studiowania na wszystkich uczelniach wyższych oraz pracy w biurze, w jednostkach administracji publicznej, w serwisie sprzętu komputerowego, w firmach zajmujących się tworzeniem stron internetowych oraz u dostawców Internetu.

W dzisiejszym świecie od przyszłych pracowników oczekuje się umiejętności programowania, projektowania i zakładania baz danych oraz ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy. Technikum informatyczne przygotowuje ucznia do pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Wybierając technikum doskonale przygotujesz się do matury i zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny i komputerowy z dostępem do sieci Internet.

Źródło obrazka: https://www.pexels.com