Dyrekcja Szkoły

p.o. Dyrektora
mgr Małgorzata Kaszuba

Wicedyrektor
mgr inż. Krzysztof Tułaj