Dyrekcja Szkoły

Dyrektor
dr Jolanta Szcześniak

Wicedyrektor
mgr Małgorzata Kaszuba