Dokumenty 2018/2019

Dokument Pliki do pobrania
Statut szkoły statut_2019_01_02.pdf
statut_2019_01_02.doc
Wykaz załączników do statutu zalaczniki_do_statutu_2018_12_14.pdf
zalaczniki_do_statutu_2018_12_14.doc
Program wychowawczo-profilaktyczny program_wych_prof_2018_12_14.pdf
Stypendia stypendia_2018_12_14.pdf
stypendia_2018_12_14.doc
wniosek_stypendium_nauka_2017_08_14.pdf
wniosek_stypendium_sportowe_2017_08_14.pdf
Postępowanie w przypadku nieobecności nieobecnosci_2019_01_23.pdf
nieobecnosci_2019_01_23.doc
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF zwolnienia_wf_2018_12_14.pdf
zwolnienia_wf_2018_12_14.doc
Regulamin porządkowy regulamin_porzadkowy_2018_12_14.pdf
regulamin_porzadkowy_2018_12_14.docx
Regulamin Rady Pedagogicznej regulamin_rady_pedagogicznej_2019_02_05.pdf
regulamin_rady_pedagogicznej_2019_02_05.docx
Regulamin Rady Rodziców regulamin_rady_rodzicow_2018_12_14.pdf
regulamin_rady_rodzicow_2018_12_14.doc
Regulamin Samorządu Uczniowskiego regulamin_samorzadu_uczniowskiego_2018_12_14.pdf
regulamin_samorzadu_uczniowskiego_2018_12_14.doc
Procedura wyboru rozszerzeń rozszerzenia_2018_12_14.pdf
rozszerzenia_2018_12_14.docx
Wykaz podręczników podreczniki_2018_06_29.pdf
podreczniki_2018_06_29.docx
Procedura organizacji zawodów zawody_2017_08_14.pdf
Harmonogram roku szkolnego harmonogram_2018_09_04.pdf