Dokumenty 2019/2020

Konto Rady Rodziców
84 1050 1214 1000 0090 8071 0826
Dokument Pliki do pobrania
Harmonogram roku szkolnego i terminy spotkań z rodzicami harmonogram_2019_09_04.pdf
Statut Zespołu Szkół nr 6 statut_zespolu_2019_12_01.pdf
Statut Technikum nr 6 statut_technikum_2020_01_28.pdf
Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 statut_branzowej_2020_01_28.pdf
Wykaz załączników do statutu zalaczniki_do_statutu_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 1 Program wychowawczo – profilaktyczny zalacznik1_program_wychowawczo_profilaktyczny_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 2 Regulamin stypendialny zalacznik2_regulamin_stypendialny_2019_12_01.pdf wniosek_stypendium_nauka_2017_08_14.pdf
wniosek_stypendium_sportowe_2017_08_14.pdf
Załącznik nr 3 Procedura postępowania z nieobecnościami zalacznik3_procedura_postepowania_z_nieobecnosciami_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 4 Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego zalacznik4_procedura_zwolnien_wf_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 5 Regulamin porządkowy zalacznik5_regulamin_porzadkowy_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 6 Regulamin Rady Pedagogicznej zalacznik6_regulamin_rady_pedagogicznej_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 7 Regulamin Rady Rodziców zalacznik7_regulamin_rady_rodzicow_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 8 Regulamin Samorządu Uczniowskiego zalacznik8_regulamin_samorzadu_uczniowskiego_2019_12_01.pdf
Załącznik nr 9 Procedura wyboru i realizacji zajęć na poziomie rozszerzonym zalacznik9_procedura_wyboru_rozszerzen_2019_12_01.pdf
Podręczniki dla uczniów technikum czteroletniego
(po gimnazjum i klasy starsze)
podreczniki_2019_07_12_czteroletnie.pdf
Podręczniki dla uczniów technikum pięcioletniego
(po szkole podstawowej)
podreczniki_2019_07_12_piecioletnie.pdf
Kodeks ucznia kodeks_ucznia_2019_08_31.pdf
Procedura organizacji zawodów zawody_2017_08_14.pdf
Regulamin współzawodnictwa klas pierwszych wspolzawodnictwo_klas_pierwszych_2019_08_31.pdf
Zakres ubezpieczenia ubezpieczenie_2019_zakres.pdf
Informacje o ubezpieczeniu ubezpieczenie_2019_OWU_Edu_Plus_2019_05.pdf